You are hereMUFICATA SL [Multifinancial Capital] / En català [CT]

En català [CT]


MUFICATA en catalàMUFICATA s.l. La nostra tasca es basa en oferir un servei integral a les empreses dins l'entorn d'internet, donant un suport continuat des dels nostres departaments de organització, innovació i desenvolupament tecnològic.

La nostra àmplia experiència des del 1997 a Internet i de treball en xarxa, i des del 2002 en recerca a nivell Europeu, ens ha portat a comptar amb les millors i més avançades eines de gestió d'organitzacions en Internet, oferint col·laboració en la gestió de bases de dades, publicació, promoció i hosting que actualment existeixen al mercat, donant una alta qualitat de servei.

Els nostres clients avalen la professionalitat i servei en els serveis que oferim. Una de les nostres prioritats alhora d'afrontar les tasques que ens encomanen els nostres clients és la eficiència i la responsabilitat. Ens impliquem generant les dinàmiques de complicitat necessàries per ser realment eficaços.

Ens caracteritzem pel tracte personalitzat que oferim, desenvolupant el dinamisme necessari per fer del nostre servei un treball en equip amb el client. La garantia de la nostra filosofia està avalada per la contrastada trajectòria professional dels membres del nostre equip.

 

MUFICATA us ofereix diferents àrees de negoci amb els següents serveis:

   * ESTRATÈGIA I ORGANITZACIÓ D'OPERACIONS I PROCESSOS;

   * CONTROL DE GESTIÓ RECURSOS HUMANS I COMPETÈNCIES;

   * GESTIÓ COMPARTIDA (OUTSOURCING) D'ORGANITZACIONS VIRTUAL

 

MUFICATA s.l.

Adreça: Jaume Fabra 12, 08004 Barcelona

Telèfon: 0034 93 423-48267

Activitat: Informàtica i TIC

http://MUFICATA.net